De verdiengevel

De gevel die zichzelf meervoudig terugverdient

Als u een gevel wilt renoveren of verduurzamen dan is een ZigZagSolar zonnegevel een interessante optie. In plaats van een conventionele gevel van steenstrips, composiet, aluminium of metselwerk, kiest u voor een buitenblad met een extra functie: geïntegreerde zonnepanelen. Zo kunt u uw (kop)gevel inzetten om duurzame stroom op te wekken. Deze gevel verdient zich tijdens de levensduur minimaal twee keer terug. En met de stijgende energieprijs wordt dat alleen maar meer.

De ‘verdiengevel’

Een traditionele gevel kost alleen maar geld door de investering, jaarlijkse kosten voor inspectie, onderhoud, reparatie, rente en risico. Een ZigZagSolar zonnegevel levert geld op!

Neem contact met ons op voor een berekening van de opbrengsten voor uw gebouw.

Financieringsmogelijkheden

Omdat een ZigZagSolar zonnegevel de energietransitie ondersteunt, zijn er veel financieringsmogelijkheden.
Afhankelijk van uw gebouw kan er gebruik worden gemaakt van mogelijkheden zoals groenleningen, subsidies en incentives
zoals onder andere SDE++MIA/VAMIL of EIA.

SOLAR ENERGY MADE REGIONAL - Energietransitie gebouwde omgeving en infra versnellen met SolarEMR

Het hoofddoel van het Solar EMR-project is het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving en infrastructuur. De projectpartners zullen dat doen door de geautomatiseerde productie en integratie van op maat gemaakte fotovoltaïsche (PV) modules en vermogenselektronica (PE) te demonstreren. En door snelle implementatie aan te tonen. Dit terwijl de regionale eisen, Europese wetgeving en publieke acceptatie van geïntegreerde bouwcomponenten en grootschaligere regionale toepassingen in infrastructuur daarop worden afgestemd.

European Regional Development Fund

Kansen regionaal MKB

Eerdere Interreg-projecten tussen Vlaanderen, Nederland en Duitsland, meer bepaald in de EMR-regio, hebben aangetoond dat de technische knowhow voor de ontwikkeling van gebouwgeïntegreerde PV (BIPV) (PV OpMaat) en infrastructuurgeïntegreerde PV (IIPV) ( Rolling Solar) in deze regio aanwezig is en veel kansen voor regionale MKB-bedrijven genereert, welke zullen bijdragen aan de waardeketen van dit vervolgvoorstel.

Project SolarEMR

Parallel aan deze projecten is geïntegreerde PV wereldwijd in opkomst en deze trend biedt kansen om geïntegreerde PV-productie naar Europa te halen. Dit past in het Europese beleid om de productie van sleuteltechnologieën terug te brengen naar Europese landen. Naast het opschalen van de in eerdere projecten gedemonstreerde technologieën kan dit door deze integratie van PV optimaal te verweven met de lokale, meer traditionele bouwsectoren. Na te hebben aangetoond dat de technologie voor maatwerk en massaproductie van PV aanwezig is, willen de projectpartners in dit project ook aantonen dat de middelen aanwezig zijn om dit te vertalen naar een concept waarbij het productieproces is gericht op geautomatiseerde integratie in eindproducten. Voorbeelden van deze eindproducten zijn al gedemonstreerd in eerdere projecten, maar altijd op kleine schaal en met handarbeid in de integratiefase. In dit project SolarEMR ligt de nadruk op het ontwerpproces, rekening houdend met alle productiestappen tot aan de uiteindelijke integratie in infrastructuur en bouwelementen en ook rekening houdend met plaatsing op locatie in een realistische, volledige demonstrator.

Interreg Euregio Maas-Rijn

Dit project wordt uitgevoerd met een bijdrage uit het Europese programma Interreg Euregio Maas-Rijn, dat met grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert.