Duurzaamheid

De energietransitie versnellen

Het is onze missie om het zonlicht dat een gevel ontvangt om te zetten naar veilige en hernieuwbare energie voor gebruik in het gebouw. Met ons high-tech zonnegevel-systeem kunnen snel grote stappen in de energietransitie worden gezet. Zónder grote maatschappelijke weerstand. Er is immers geen verlies aan landbouwgrond of aan landschappelijke kwaliteit. We willen strijden tegen klimaatverandering, luchtvervuiling, overbelasting van het elektriciteitsnet en tegen de kosten voor elektriciteit. Door fossiele brandstoffen te vervangen door energie van de zon kunnen we de CO2-emissies beperken. Wij hebben daartoe ons systeem zoveel mogelijk circulair ontwikkeld.

MVO en Duurzaamheid

Wij ontwikkelen zonnepanelen van materialen die zo lang mogelijk meegaan, er wordt geen lijm gebruikt en alle onderdelen zijn eenvoudig te inspecteren, te repareren en te vervangen. Aan het einde van de levensduur van het zonnepaneel is het demontabel en kan het zonder vervuiling met pigmenten gerecycleerd worden. Onze panelen zijn dan vrij van PFAS of andere fluorverbindingen, wat in de meeste standaard glas-folie panelen wel aanwezig is. De lage degradatie, hoge betrouwbaarheid door de glas-glas opbouw en robuuste celtechnologie zorgen voor een levensduur van meer dan 30 jaar. We zien onze oplossing als een bijdrage aan een betekenisvolle verandering zodat we een duurzame erfenis voor toekomstige generaties veilig kunnen stellen.

Waarom zijn gevel-zonnepanelen duurzaam?