De energietransitie versnellen

Met ZigZagSolar kunnen snel grote stappen in de energietransitie worden gezet, zonder grote maatschappelijke weerstand. Er is immers geen verlies aan landbouwgrond of landschappelijke kwaliteit. Daarnaast zijn er geen veiligheidsrisico’s, het is economisch verantwoord en het biedt een passende stedelijke kwaliteit.

Circulaire keuzes

Potentieel rendement

TKI Urban Energy heeft een inventarisatie gemaakt van het oppervlak aan zonnegevels dat gebruikt kan worden voor de energietransitie in Nederland (Ruimtelijk potentieel van zonnestroom in Nederland, maart 2021, p. 65). Hierin is berekend dat 40% van de gevels binnen de categorie gestapelde woningen en utiliteit geschikt zou moeten zijn voor ZigZagSolar. Dit komt neer op een oppervlakte van 440.000.000 m2 en TKI berekent hiervoor een geïnstalleerde capaciteit van 46 GWp.

Met het rendement van een ZigZagSolar gevel van 0,7 kWh/Wp/jaar komt dit uit op een opbrengst van
33,3 TWh/jaar. Huishoudens zullen in 2025 samen ongeveer 21,7 TWh/jaar aan elektriciteit gebruiken in Nederland (bron: CBS(realisatie), KEV raming 2020). Dat betekent dat met alleen ZigZagSolar ruim aan de elektriciteitsbehoefte voor huishoudens in Nederland kan worden voorzien.