Vrijdag 2 februari heeft wethouder Chantal Zeegers samen met de directeur Sportbedrijf Rotterdam Ronald van Ombergen tijdens een feestelijke gelegenheid de zonnegevel officieel ‘geopend’.

Sportbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam wilden de gevel aan de zuidkant van het Schoolsportcomplex Rodaristraat grondig én esthetisch aan de buitenzijde verduurzamen. Hiervoor is een zonnegevel ontwikkeld door ZigZagSolar met 30 geïntegreerde glas/glas zonnepanelen. Deze zijn door onze partner Metadecor aangebracht. Het resultaat is een energieleverende zonnegevel goed voor tientallen jaren duurzame en goedkope elektriciteit van meer dan 3.000 kWh per jaar. Met de bespaarde en de gegenereerde energie wordt de emissie van ongeveer 1.100 CO2, gelijk aan 80 bomen per jaar, vermeden.

Rotterdam wil koploper worden op het gebied van zonne-energie. Haar doelstelling is om 3,2 km2 aan zonnepanelen gerealiseerd te hebben in 2026. 

Rotterdam: de verticale stad!