TKI Urban Energy heeft een inventarisatie gemaakt van het oppervlak aan zonnegevels dat gebruikt kan worden voor de energietransitie in Nederland (Ruimtelijk potentieel van zonnestroom in Nederland, maart 2021, p. 65). 
Hierin is berekend dat 40% van de gevels binnen de categorie gestapelde woningen en utiliteit geschikt zou moeten zijn voor ZigZagSolar. Dit komt neer op een oppervlakte van 440.000.000 m2 en TKI berekent hiervoor een geïnstalleerde capaciteit van 46 GWp. 
Met het rendement van een ZigZagSolar gevel van 0,7 kWh/Wp/jaar komt dit uit op een opbrengst van 33,3 TWh/jaar. 
Huishoudens zullen in 2025 samen ongeveer 21,7 TWh/jaar aan elektriciteit gebruiken in Nederland (bron: CBS(realisatie), KEV raming 2020). 
Dat betekent dat met alleen ZigZagSolar ruim aan de elektriciteitsbehoefte voor huishoudens in Nederland kan worden voorzien.

De grafiek laat de opbrengst zien van een reguliere dakopstelling (lichtgroene lijn) afgezet tegen de opbrengst van een ZigZagSolar zonnegevel (donkergroen). De opbrengst is per Wattpiek en deze opstellingen staan op hetzelfde gebouw (De Eisenhowerflat in Sittard). 

 

Zoals in de grafiek te zien is, is de opbrengst van de ZigZagSolar in het voor- / najaar en winter aanzienlijk hoger dan die van de dakopstelling, dus op de momenten wanneer de energievraag hoog is. In de zomermaanden zorgt de dakopstelling voor een piek en daarmee een belasting voor het grid. Eenzelfde verschil zie je als je het per dag bekijkt; in de ochtend- en middaguren scoort ZigZagSolar beter, terwijl de dakopstelling rond het middaguur zijn piek bereikt. 

Conclusie: een hoge opbrengst wanneer de vraag het hoogst is en risico op gridcongestie (een overbelast netwerk) het kleinst.

ZigZagSolar heeft een gebouw-geïntegreerde zonnegevel ontwikkeld. Hiermee wordt officieel de hoogste elektriciteitsopwekking per vierkante meter gevel behaald, terwijl het gebouw op een geweldige esthetische manier in de spotlight wordt gezet.  
Door het gebruik van ZigZagSolar genereert u maximaal energie op de momenten dat het daadwerkelijk wordt gebruikt.