Energietransitie 

Met de toenemende hoogbouw in de stad én de toenemende vraag naar elektriciteit, staan we voor een grote uitdaging in de energietransitie. 
Door de meer en meer gestapelde bouw wordt het dakoppervlak per inwoner kleiner en is niet meer toereikend om aan de individuele energievraag te voldoen. Steeds vaker zoeken we naar alternatieven, zoals wind- en zonneparken waardoor plaatselijk grote belastingen aan het grid ontstaan.  
Met ZigZagSolar zonnepanelen kunnen snel grote stappen in de energietransitie worden gezet, zonder grote maatschappelijke weerstand. Er is immers geen verlies aan landbouwgrond of landschappelijke kwaliteit. Daarnaast zijn er geen veiligheidsrisico’s, het is economisch verantwoord en het biedt een passende stedelijke kwaliteit. 
De duurzame energie wordt geoogst, daar waar het gebruikt wordt. 

CO2 uitstoot 

Wij willen een grote impact maken op de wereldwijde energietransitie. Met onze duurzame geveltoepassingen kunnen we de komende 25 jaar meer dan 25% CO2-reductie in de gebouwde omgeving realiseren. Meer dan 36% van alle CO2-uitstoot is afkomstig uit de gebouwde omgeving. Met onze zonnegevelpanelen dragen we bij aan energie neutrale gebouwen die meer energie opwekken dan ze verbruiken. 
Door geen kWh uit andere bronnen naar het gebouw te trekken, kunt u ongeveer 1.585 kg CO2 per m2 besparen gedurende de totale levensduur van uw ZigZagSolar zonnegevelpanelen. 

Waarom zijn gevel-zonnepanelen duurzaam? 

  • Lokale energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen.
  • Elke m2 ZigZagSolar vervangt jaarlijks de uitstoot van 65 kilo aan CO2. Gedurende de levensduur van de gevel beperkt u per m2 de uitstoot van CO2 met 1625 kilo!
  • Energieverlies wordt beperkt doordat de energie niet getransporteerd hoeft te worden maar lokaal kan worden opgewerkt en gebruikt.
  • De energie wordt opgewerkt daar waar je de energie nodig hebt.
  • Gedurende elke maand van het stookseizoen (oktober-maart) levert een zonnepaneel in ZigZagSolar meer zonne-energie dan een zonnepaneel op een plak dak: ideaal voor de combinatie met warmtepompen.

Wanneer zijn zonnepanelen rendabel? 

U vervangt met de zonnepanelen een groot deel van uw stroomverbruik door de goedkopere zonnestroom. Zo bent u altijd goedkoper uit dan zonder de zonnepanelen. Uiteraard zijn er voorwaarden: gaat u een gevel renoveren of brengt u het aan op een bestaande, nog goede gevel, heeft de gevel toch al onderhoud nodig, is er voldoende oppervlak aanwezig, is er een plaats voor de omvormer(s) in de buurt van de gevel, is de oriëntatie van de gevel gunstig, is de omgeving vrij van obstakels etc. etc. 
ZigZagSolar kan middels een Quickscan snel bepalen wat uw voordelen zijn. 

Wat zijn bij zonnepanelen de voor- en nadelen? 

Het besparen op energiekosten en het tegengaan van klimaatverandering door de verlaging van CO2-uitstoot zijn de belangrijkste voordelen.  

Hoe bespaar ik met zonnepanelen? 

Alle stroom die de zonnepanelen opwekken hoeft u niet meer af te nemen van de energieleverancier. Zonnestroom is dus altijd goedkoper dan stroom van uw energieleverancier.