Omdat een ZigZagSolar zonnegevel de energietransitie ondersteunt, zijn er veel financieringsmogelijkheden. Afhankelijk van uw gebouw kan er gebruik worden gemaakt van (landelijke) mogelijkheden zoals groenleningen, subsidies en incentives zoals, onder andere SDE++, MIA/VAMIL of EIA. Ook hierin hebben wij ervaring en geven wij graag advies.  

Ook zijn er regionale financieringsmogelijkheden zoals Regionale Energie Strategieën en gemeentelijke regelingen.