Have you ever heard of BIPV or ZigZagSolar? At ZigZagSolar we want to challenge you and inspire you about the world of BIPV! We will address questions like ‘why aren’t all walls filled with solar panels?’ and ‘what makes BIPV so challenging?’. In the lunch lecture on November 29th we will explore the issues surrounding disruptive technologies like solar facades. You might be surprised about what you find out. 

Wel eens van BIPV of ZigZagSolar gehoord? Bij ZigZagSolar willen we je uitdagen en inspireren over de wereld van BIPV! We gaan in op vragen als ‘waarom zijn niet alle muren gevuld met zonnepanelen?’ en ‘wat maakt BIPV zo uitdagend?’. In de lunchlezing op 29 november gaan we in op de vraagstukken rond disruptieve technologieën zoals zonnegevels. Je zult misschien verbaasd zijn over wat je ontdekt. 

https://linktr.ee/TeamEnergy