De door ZigZagSolar ontwikkelde simulatiesoftware maakt het mogelijk om op zeer nauwkeurige wijze de opbrengst van een nieuw project te voorspellen. Het gebouw, de precieze ligging van de gevel ten opzichte van de zon, de hellingshoek van de zonnepanelen en de schaduwinval vanuit de omgeving worden in kaart gebracht. Met deze gegevens worden de details van de installatie aangepast voor optimaal rendement en kan een minimaal te behalen opbrengst worden gegarandeerd. 

Dit is afhankelijk van de reflectiewaarde van de decoratieve panelen en de gekozen oriëntatie van de zonnepanelen.
Per vierkante meter verticaal geveloppervlak betekent dit een opbrengst tussen de 50 en 110 kWh/m2 gevel oppervlakte per jaar. 

Voorbeelden: 

  • een opstelling op een plat dak levert ongeveer 108 kWh/m2/jaar van het zonnepaneel en ongeveer 43 kWh/m2/jaar van het dakoppervlak.
  • een opbrengst van 50 kWh/m2 gevel/jaar met 100 m2 komt neer op 5.000 kWh / jaar. Dit is wat een gezin met vier personen per jaar verbruikt. Met deze opbrengst kan ook gedurende 2000 uur per jaar 300 m2 vloeroppervlak worden verlicht (8 W/m2).

De Europese gemeenschap heeft in de richtlijn voor energieprestaties van gebouwen, nr. 2010/31/EU, vastgelegd dat vanaf 2020 nagenoeg energieneutraal gebouwd moet worden. Om dit te bereiken wordt de nationale regelgeving rond energie-efficiëntie van gebouwen stapsgewijs aangepast. 

Als voorbeeld: In Nederland geldt de wettelijke Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze wordt steeds veeleisender. In 2011 is de EPC van 0,8 naar 0,6 verlaagd. Vanaf 2015 bedraagt de EPC nog slechts 0,4! 

Ter vergelijking: de installatie van 10 m² ZigZagSolar komt overeen met een verbetering van de EPC met ongeveer 0,2 punten. Andere mogelijke investeringen als warmtepompen, ventilatiesystemen, warmteterugwinning of zonneboilers scoren lager en hebben een beduidend lagere rentabiliteit.

Alle energie die gebruikt wordt om de zonnepanelen te produceren, wordt binnen drie jaar geoogst van de gevel. Dit betekent dat de ecologische terugverdientijd van de zonnepanelen minder dan drie jaar is. Het hoofdbestanddeel van de zonnepanelen is silicium. Dit is één van de meest voorkomende elementen op aarde.