De veiligheid van het gebouw en zijn gebruikers heeft de allerhoogste prioriteit.
Door gerealiseerde projecten is ZigZagSolar een bewezen veilige technologie.

IEC 61730, klasse 2, waterdicht, TÜV-IEC 61730 voldoet aan de eisen. 

  • Constructie, brandveiligheid en hinderlijke invloeden van buitenaf kunnen afhankelijk van het ontwerp worden getoetst.
  • De panelen zijn bestendig tegen schokken van buitenaf, doordat er gebruikgemaakt wordt van gehard en gelamineerd glas.

Ja, een PV-installatie moet worden geaard. 

  • Je kunt op die manier statische elektriciteit voorkomen tijdens bijvoorbeeld onderhoud en/of reparatie. 

  • Zonnepanelen zelf trekken geen bliksem aan, maar omdat ze hoog op het dak gemonteerd zijn kan er wel een inslag plaatsvinden.
    Bij een inslag is dan de kans op beschadiging geringer.
     

  •  Zonder aarding kan er stroom op de behuizing komen te staan en weglekken. 

De kans op blikseminslag met zonnepanelen is niet groter is dan zonder panelen. Het is dan ook niet nodig om een bliksemafleiding met je zonnepanelen te laten installeren. 
Omvormers hebben in Europa verplicht een overspanningsbeveiliging en is het veiliger de omvormer(s) tijdens onweer NIET uit te schakelen. 

Zonnegevels (en alle andere PV-installaties) moeten voldoen aan het bouwbesluit en aan NEN-EN 50164-1 en NEN-EN-IEC 62305. Hierin zijn bepalingen opgenomen over brand, voorkomen van uitbreiding van brand, bliksembeveiliging en overige brandveiligheidsaspecten. 
Niet iedere gemeente heeft dezelfde opvattingen over de risico’s van zonnepanelen bij brand. 
Wij adviseren daarom de specifieke situatie ook met de lokale brandweer en de assuradeur te bespreken. 

De ZigZagSolar zonnepanelen voldoen aan de hoogste brandklasse.
Wij kunnen een verzekeraar van de informatie voorzien die voldoende is om de veiligheid te waarborgen. 
Voor het overige werken we zoveel mogelijk voor de achter constructie en decoratief paneel met (gerecycled) aluminium.