Zonnegeluidsscherm

Geluidsscherm met geïntegreerde zonnepanelen

Veel geluidsoverlast wordt veroorzaakt doordat steeds meer mensen op korte afstand van
het wegennet wonen. Zonder maatregelen is het dan onmogelijk om aan de minimale eisen
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen. Geluidsoverlast is niet alleen
hinderlijk, het is ook schadelijk voor de gezondheid.

Ons doel is om die geluidsoverlast ‘mooi en met een winstgevend verdienmodel’ op te
lossen door cassettes met een geïntegreerd zonnepaneel langs de wegen te plaatsen.

De voordelen:

  • Blokkeren en neutraliseren van de overlast van geluid door absorptie.
  • Esthetische en harmonische integratie door een decoratief beeld.
  • Energieleverend door een efficiënt gebruik van de zonnepanelen.
  • Betaalbaar met een aantrekkelijk financieel rendement.
Geluidsschermen blijven noodzaak

In oktober 2022 spraken de wegbeheerders tijdens de Dutch Design Week over mobiliteitsschaamte. Mobiliteitsschaamte ontstaat omdat het
zo moeilijk is om je gedrag aan te passen als er een vervuilend en luidruchtig voertuig voor je klaarstaat. Ons wegennet is essentieel voor het
verbinden van de woonwerkkernen van Nederland. Dat blijft voorlopig nog vervuilend maar daarna véél minder. In de toekomst stoten auto’s en vrachtwagens geen broeikasgassen meer uit. De overstap naar elektrisch rijden vermindert helaas het verkeersgeluid nauwelijks omdat bij hoge snelheden het geluidsoverlast voornamelijk door de banden wordt veroorzaakt.

De provincie geeft aan: een slim geluidsscherm dient vele doelen en kan altijd geplaatst worden

Rijkswaterstaat is toch wel een sectorale speler in de ruimtevorming van Nederland. Ontwerpteams hebben duidelijk gemaakt dat een weg, energie-opwek, circulaire besparing en natuurontwikkeling niet alleen met elkaar te maken hebben, maar elkaar wederzijds naar hetzelfde doel brengen.
De nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zet aan tot dit soort integraal denken en doen.

Een mooie oplossing voor de RES

Een zonnegeluidsscherm van ZigZagSolar biedt een mooie oplossing om op economisch aantrekkelijke wijze een mooi geluidscherm te plaatsen.
Voor de Regionale Energie Strategie (RES) kan hiermee een mooie stap in de energietransitie gemaakt worden zonder de nadelen van zonnepanelen
op landbouwgrond, windmolens, kerncentrales of biomassa.